Digital kartering

Digital Kartering är idag ett begrepp för automatisk och digital analys och presentation av MWD-data, (Measurement While Drilling – loggning/registrering av borrparametrar under borrning). Loggning/registrering av borrparametrar under borrning utförs idag inom en rad olika områden som geoteknisk undersökning, prospektering, produktionsborrning i bergindustrin, energiborrning och oljeborrning.

ROCKMA är ett företag som utvecklar analysmetoder och mjukvara för att presentera den analyserade jord- eller bergmassan direkt under borrning på borrigg eller på kontor. Analyser och grafiska presentationer sker helt automatiskt i mjukvaror som är integrerade och kompatibla med konventionella planerings- och dokumenteringssystem inom branschen.

ROCKMA kan användas för alla borrmetoder, alla maskinfabrikat och borriggsmodeller. Många fabrikat av borriggar levereras med MWD-system idag. För riggar utan MWD-system har ROCKMA möjlighet att montera på komplett loggutrustning på borriggen, ett system som då är helt anpassad och optimerad för efterföljande tolkning.

Analyser av borrparametrar har utvecklats till att möjliggöra mycket detaljerad information om det genomborrade berget. Hela hanteringen i moderna system är automatiserad. Detta innebär en mycket enkel och snabb hantering till färdig beslutsgrund.

Att ta tillvara informationen när borrning utförs kan ge stora ekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar. Ofta kan det räcka med ett enda beslut taget på denna information för att betala hela systemet.

Copyright 2019 - Rockma System AB