Miljö

Vi utför borrning enligt riktlinjer utarbetade av SveMin. Självklart anpassar vi våra rutiner till lokala bestämmelser. Vårt mål är att borrplatsen ska se ut på samma sätt när vi har borrat. Detta är ett mål som vi tror att vi alltid uppnår. Vi lägger stor vikt på kvalitet i allt vårt arbete.

Att upprätthålla miljön är en viktig del av företagets policy och har en hög prioritet för våra medarbetare.

Copyright 2019 - Rockma System AB