Digital Kartering – ingår alltid. Ger bergegenskaper per automatik som är mycket svåra att erhålla på annat vis.
Exempel på bergegenskaper som erhålls längs borrhålet är, enaxiell tryckhållfasthet, RQD, vattenföring i berget och övrig sprickinformation samt en hel del andra bergegenskaper som i många fall bedöms nödvändiga vid ev. brytningsplanering.

Under senare år har tekniken med att analysera borrparametrar under borrning blivit allt mer utvecklad.
Idag har denna metod utvecklats till att med mycket stor precision presentera bergegenskaper vid malmbrytning, tunneldrivning, ballastproduktion, geoteknisk borrning samt nu även utvecklad för diamantborrning.
Metoden är baserad på en avancerad tolkning och analys av loggade borrparametrar under själva borrprocessen.

Borrparametrar som rotationstryck, rotationshastighet, matningskraft, borrsjunkning m.m. omvandlas till betydelsefull och konkret information.

Copyright 2019 - Rockma System AB