Produkter

Stora Dagbrott

Ett mycket utvecklat system som inkluderar bergtolkning, management system, utvecklade verktyg för att skapa borrplaner, högprecisions-GPS, säkerhetsvarningar, produktionsöversikt, uppföljning, m.m. I vår helhetslösning ingår live-server, uppdaterings-server, databas, kommunikationslösningar, all mjukvara till riggen samt kontorsmjukvara.

ROCKMA kan anslut sig till borriggens loggsystem eller montera på egna givare efter behov. Datorer, skärmar etc. är mycket robusta för att klara denna miljö.

 

Stenbrott och mindre dagbrott

GPS positionering och navigering, borriktningar, salvpanering, borrplaner, bergtolkning, uppföljningar. Normalt monterar ROCKMA komplett givarpacket till dessa applikationer.

 

Tunnelsystem

ROCKMA kan tillämpas på alla idag varierande loggsystem. De flesta tunnelriggar har idag s.k. MWD loggning som ROCKMA kan läsa, tolka och presentera i avancerade grafiska verktyg.

De modernaste systemen idag är uppkopplade on-line. Med ROCKMA’s system kan skeendet i tunneln följas över Internetanslutning.

 

Geoteknisk borrning

ROCKMA kan både koppla sig till samt vid behov montera på komplett givarpaket till olika typer av undersökningsborrmaskiner. Formaten helt anpassade till rådande standarder.

 

Diamantborrning

ROCKMA utför diamantborrning som inkluderar tolkning av borrdata, ”Digital Kartering”. I all borrning som utförs av ROCKMA Exploration Drilling AB så inkluderas en rapport med tolkningar som oftast ger mycket intressant information till kunderna som normalt inte finns tillgängligt.

Copyright 2019 - Rockma System AB