Ovanjordsriggen MUNIN.

Rig_Munin

ROCKMA loggsystem, loggning av borrparametrar,
tolkning av egenskaper, planering, produktion och uppföljning.

Fjärrmanövrerad. Utvecklade hydraulikfunktioner.

GPS, borriktning, (noggrannhet 0.2 gr)

GPS, position.

Inklinometer, on-line lutning digitalt, mycket noggrann vinkelmätning.

Kommunikation rigg-kontor. Direktinfo, så som hålnummer, position, riktning, djup, (ev. senaste egenskap), även till kunden.

 

Ovanjordsriggarna GUNGNER och BAUGE

Rig_GungnerBauge

Vi har även underjordsmaskiner, både 1000V och 400V system

Copyright 2019 - Rockma System AB