ROCKMA system AB startade verksamheten 1999 och har sedan starten sålt 100-tals system till gruvindustrin, både ovan- och underjordsbrytning, tunnelprojekt, geoteknisk undersökningar, diamantborrning, stenbrott m.m. Vi är specialiserade på tolkning av bergmassans egenskaper men produkterna har genom åren utvecklats med helhetslösningar för olika produktionstillämpningar.

För stora dagbrott har vi helhetssystem som inkluderar allt från planläggning med avancerade system för upprättande av borrplaner, högprecisions GPS för navigering och positionering, undvikande av påborrning av gamla borrpipor, system för att erhålla borrdjup för plana sulor, sprängegenskaper, förbrukning av material, avancerade uppföljningar, produktionsstatistik, on-line övervakning av alla borraktiviteter o.s.v. Bland våra dagbrottskunder kan nämnas ett av världen absolut största dagbrott, Sishen Iron Ore Mine i Sydafrika. För närvarande är Anglo American ROCKMA’s största kund i Sydafrika.

I Skandinavien har vi sålt många system för tunneldrift. Ett av de modernaste systemen idag är Jernbaneverkets tunnelsystem i Larvik, Norge. Ett stort antal borriggar är uppkopplade så att varje färdigborrat hål är direkt tillgänglig för alla användare. En unik översikt av verksamheten i realtid med bergegenskaper grafiskt presenterade. Våra största kunder i Skandinavien är idag Svenska Trafikverket, Statens vegvesen i Norge och Jernbaneverket i Norge.

ROCKMA har också unikt system för diamantborrning som utförs av ROCKMA Exploration Drilling AB.

Copyright 2019 - Rockma System AB