ROCKMA System

Front_System

ROCKMA System AB

Detaljerad berginformation direkt från borrprocessen. En utvecklad analysmetodik som ger mycket noggrann och exakt information om bergmassan.

Tolkning kan visas i realtid för operatören och skickas med modern teknik till användare av ROCKMA GPM+ Office mjukvara. Så att borrning med tolkning kan följas i realtid.

De bergegenskaper vi presenterar är normalt:
◾ Bergets tryckhållfasthet (enaxiell tryckhållfasthet) presenterat i MPa
◾ Sprickor, presenterat som sprickfrekvens (%) eller RQD
◾ Vattenföring i berget
◾ Sprängegenskaper
◾ Injekteringsbehov / klasser
◾ Bergförstärkning
◾ Malm/gråberg
◾ Även andra egenskaper kan ofta kalibreras mot, om referensdata finns

Borrdata som vi använder som underlag kallas ofta:
◾ MWD (Measurement While Drilling)
◾ Drill monitoring
◾ RUB (Registrering Under Borrning)
◾ Finns även andra benämningar på insamling av borrdata

Många typer av borriggar är utrustade med system för insamling av data, i sådana fall använder vi det data. Om utrustning för datainsamling saknas så har vi kompletta system för detta.

Vi levererar också hög-precisions-GPS och kompletta mycket avancerade management-system.

Relaterade produkter

ROCKMA Exploration Drilling

Front_Drilling

ROCKMA Exploration Drilling AB erbjuder diamantborrning med nya perspektiv.

◾ Miljövänlig borrning
◾ Erfarna operatörer
◾ Konkurrenskraftiga priser
◾ Digital Kartering

Våra borrmaskiner är monterade på bandgående dumprar med breda band som ger lågt marktryck för att skona miljön.
Vi använder ytterligare bandgående maskin för transport av borrstänger och övrig utrustning.Till och från maskinen transporteras personal och viss utrustning med skoter under vintertid samt med terränggående maskin sommartid. Vi har valt denna lösning för att kunna erbjuda borrning med minimal miljöpåverkan.

Relaterade produkter

Copyright 2019 - Rockma System AB